آراد قشنگمآراد قشنگم، تا این لحظه: 7 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره

آراد = قند عسل

خدایا متشکرم

بدون عنوان

          نرم نرمک می رسد اینک بهار، خوش بحال روزگار، خوش بحال چشمه ها و دشت ها                      خوش بحال دانه ها و سبزه ها ،   خوش بحال غنچه های نیمه باز چه زیباست انتظار رسیدن بهار   ...
18 اسفند 1394