آراد قشنگمآراد قشنگم، تا این لحظه: 6 سال و 6 ماه و 26 روز سن داره

آراد = قند عسل

یک روزه باشکوه

دیروز یک روزباشکوه برای ما بود ، بدلیل بدنیا اومدن آراد درماه محرم ،نتونسته بودیم تادیروزمراسم جشنی برگزارکنیم که خداروشکر دیروز این مراسم انجام شدو بعد از صرف ناهارمهمانان در رستوران ،مراسم خوبی رو توخونه برگزار کردیم وحسابی به همه خوش گذشت. ...
28 دی 1392

روزسخت آراد

بازهم یک روزسخت دیگه برای من وپسرم رقم خورد .دیروز دوماهگی آرادبود وبامراجعه به یکی ازمراکز بهداشت واکسنهای توصیه شده روبه آراد زدند.باوجوداینکه ازقطره استامینوفن که برای کم کردن تب ودردمصرف میشه استفاده کردیم، باز قندعسلم تاحدود ساعت 10شب خیلی اذیت شد وبعد باهم فکری وکمک عمه محبوبه که تو این چند وقت به ما خیلی کمک کرده تاحدود خیلی زیادی ازدرد وتب پسرم کاسته شد. مرسی عمه محبوبه که وقت ونیمه وقت به ما یاری می رسونی. ...
17 دی 1392

روزسخت آراد

دیروز 92/09/26 روزسختی برای من وپسرم آراد بود ، دیروز آرادعزیز روهمراه بابا بزرگ ها ومادربزرگ ها بردیم دکتر برای انجام ختنه ، هم داخل مطب دکتر خیلی گریه کرد وهم زمانی قندعسل رو آرودیم خونه ، تا صبح من وآراد وبابا بزرگ خواب به چشممون نیامد.  ...
1 دی 1392

اولین شب یلدا ی پسرم

پاییز را خیلی دوست داشتم حیف که رفت ، اما امید به پاییزهای بعد درمن خواهد ماند. یلداتان مبارک ، وهمه شبهای قشنگ تان یلدایی. اولین شب یلدای پسرم امسال همراه عمه ها ،عمو علی وخاله های همسرم درمنزل پدربزرگ برگزارشد. خیلی خوش گذشت . ...
1 دی 1392
1