آراد قشنگمآراد قشنگم، تا این لحظه: 6 سال و 6 ماه و 26 روز سن داره

آراد = قند عسل

اولین تولد آراد

بدلیل مصادف شدن تولد آراد با ماه محرم اولین سالگرد تولد قند عسلو به اجباربعد ازایام محرم وصفر ودر شب میلاد حضرت محمد (ص) برگزار کردیم و درپایان مراسم شام در رستوران اینهم آراد خسته ومامی   ...
30 دی 1393
1