آراد قشنگمآراد قشنگم، تا این لحظه: 6 سال و 6 ماه و 26 روز سن داره

آراد = قند عسل

آرامش یعنی نگاه به گذشته و شکرخدای مهربان

اگر مشکلات شما در زندگی به بزرگی یک کشتی است؛ فراموش نکنید که نعمت هایتان به وسعت یک اقیانوس است خوشبختی از آن كسی است كه در فضای "شکرگزاری" زندگی كند   چه دنیا به كامش باشد و چه نباشد   چه آن زمان كه می دود و نمیرسد   و چه آن زمان كه گامی برنداشته،خود را در مقصد می بیند . چرا كه خوشبختی چیزی جز آرامش نیست     ...
12 شهريور 1393
1