آراد = قند عسل

بدون عنوان

                          غدیر ، بهاى هر چه بهاران، طراوت قطره قطره‏ ى باران عطر دل‏ انگیز نعمت ولایت و… موهبت هدایت مبارک باد . .  ...
20 مهر 1393
1