آراد = قند عسل

اولین شب یلدا ی پسرم

پاییز را خیلی دوست داشتم حیف که رفت ، اما امید به پاییزهای بعد درمن خواهد ماند. یلداتان مبارک ، وهمه شبهای قشنگ تان یلدایی. اولین شب یلدای پسرم امسال همراه عمه ها ،عمو علی وخاله های همسرم درمنزل پدربزرگ برگزارشد. خیلی خوش گذشت . ...
1 دی 1392

بدون عنوان

آرادم دیروزکه اولین ماه بدنیا آمدنت بود حس خیلی عجیب وخوبی داشتم و این حس وشادی خیلی خیلی خوب رو میشد در دیگران نیز دید ،پسرم خیلی خیلی ازآمدنت وآرامش دادن به زندگیمون خوشحالم. ...
17 آذر 1392